ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดผลการคัดเลือกได้ที่ ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file191225084317.pdf

เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 • การดู 15 ครั้ง
 
ย้อนกลับ