ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E290008
สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ PDF ด้านลางนี้

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง art-cuture-listE29008.pdf

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 • การดู 228 ครั้ง
 
ย้อนกลับ