พิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562

พิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 • การดู 136 ครั้ง
 
ย้อนกลับ