ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี2562

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี2562
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 • การดู 95 ครั้ง
 
ย้อนกลับ