ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ที่เข้ามาทัศนศึกษา มช.

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ที่เข้ามาทัศนศึกษา มช.
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ที่เข้ามาทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ล้านนา และรูปแบบการอยู่อาศัยของชาวล้านนาในอดีต ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562 • การดู 121 ครั้ง
 
ย้อนกลับ