พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในหยุดนักขัตฤกข์ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในหยุดนักขัตฤกข์ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ขอแจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในหยุดนักขัตฤกข์ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum,CMU would like to inform that The Museum will be closed on public holiday 23 October 2019 (King Chulalongkorn Memorial Day) ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ / Apologies for your inconvenience. Tel : 053 943 625 - 6
 
เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2562 • การดู 106 ครั้ง
 
ย้อนกลับ