ร่วมงานมุทิตาจิตนายสนั่น ธรรมธิ และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562

ร่วมงานมุทิตาจิตนายสนั่น ธรรมธิ และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562
 
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมงานมุทิตาจิต นายสนั่น ธรรมธิ และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ศาลาธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2562 • การดู 55 ครั้ง
 
ย้อนกลับ