คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นอนุบา 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ประเภทที่อยู่อาศัยในล้านนา ในวันที่ 25 กันยายน 2562
 
เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2562 • การดู 108 ครั้ง
 
ย้อนกลับ