ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง

ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
 
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง ที่เข้าทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
ต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2562 • การดู 32 ครั้ง
 
ย้อนกลับ