ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วิธีการสมัคร -สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน-เวลาราชการ) -สมัครออนไลน์ ได้ที่ --> https://bit.ly/2lcVN0A -ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท -วิธีการชำระค่าลงทะเบียน -ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน-เวลาราชการ) -ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0 ** กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 053-222680, 053-943625 หรือ artculture.cmu @ gmail.com ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-943 624 คุณรพีพรรณ 053-943634 คุณชนาภา, 053-943625 คุณวาสนา ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file191007035628.pdf

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2562 • การดู 160 ครั้ง
 
ย้อนกลับ