งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ

งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานกล่าวขอบคุณและอวยพรในงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ลูกศิษย์จากชมรมพื้นบ้านล้านนา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าว ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2562 • การดู 90 ครั้ง
 
ย้อนกลับ