ให้การต้อนรับนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ให้การต้อนรับนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมต้อนรับนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.กับประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2562 • การดู 47 ครั้ง
 
ย้อนกลับ