การประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการออกแบบฝ่ายขบวนแห่ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2562 • การดู 57 ครั้ง
 
ย้อนกลับ