เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx

เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx
 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU EdPEx ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการการทำงานร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี พร้อมด้วย บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
 
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 • การดู 29 ครั้ง
 
ย้อนกลับ