โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 

โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "มานุษยวิทยาทัศนากับล้านนาคดีศึกษา" (Visual Anthropology and Lan Na Studies) ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 • การดู 311 ครั้ง
 
ย้อนกลับ