บรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing Thai Lanna Dancing และ Introduction to Thai Puppetry

บรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing Thai Lanna Dancing และ Introduction to Thai Puppetry
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing Thai Lanna Dancing และ Introduction to Thai Puppetry ให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ Nanyang Technological University Prelude Program โดยสถาบันภาษา มช. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 • การดู 58 ครั้ง
 
ย้อนกลับ