นักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 • การดู 101 ครั้ง
 
ย้อนกลับ