ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 • การดู 60 ครั้ง
 
ย้อนกลับ