ร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559

 
นายสนั่น ธรรมธิ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559 และเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลรองเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 • การดู 47 ครั้ง
 
ย้อนกลับ