ขอเชิญรับฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ มช. ล้านนาสร้างสรรค์

 
ขอเชิญรับฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ มช. ล้านนาสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ทาง FM 100 เวลา 16.10 -16.35 น.
 
เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 • การดู 140 ครั้ง
 
ย้อนกลับ