ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยประตูสวนดอก

ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยประตูสวนดอก
 
บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 • การดู 53 ครั้ง
 
ย้อนกลับ