ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี2562

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053 -943 625
 
เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2562 • การดู 109 ครั้ง
 
ย้อนกลับ