ร่วมงานครบรอบ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 243rd Anniversary of the Independence of the United State of America)

ร่วมงานครบรอบ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 243rd Anniversary of the Independence of the United State of America)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมงานครบรอบ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 243rd Anniversary of the Independence of the United State of America) โดยมีคุณเจนนิเฟอร์ เอ. ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ที่มารูปภาพ :โครงการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารองค์กรฯ มช. และคุณสุปรียา
 
เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2562 • การดู 36 ครั้ง
 
ย้อนกลับ