นักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และศึกษาประวัติการสร้างบ้านเรือนล้านนา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 • การดู 61 ครั้ง
 
ย้อนกลับ