ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่แก้วพา เพ็ญจันทร์

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่แก้วพา เพ็ญจันทร์
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่แก้วพา เพ็ญจันทร์ มารดาของนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ บัานสันคะยอม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 • การดู 56 ครั้ง
 
ย้อนกลับ