นศ.โครงการชิมลางสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและวาดภาพเรือนโบราณล้านนา

นศ.โครงการชิมลางสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและวาดภาพเรือนโบราณล้านนา
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรมครั้งที่ 12 ที่จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวาดภาพเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 25 เมษายน 2562
 
เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2562 • การดู 462 ครั้ง
 
ย้อนกลับ