ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลา สหัท-พงษ์ มหาคุณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
 
เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2562 • การดู 50 ครั้ง
 
ย้อนกลับ