พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. แจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. แจ้งประกาศปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 (วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โทร. 053 -943 626 Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum would like to inform that The Museum will be closed on 24th March ,2019 (Thailand General Election 2019)and will be opened on 25th March, 2019 Apologies for your inconvenience. Thank You. Lanna Traditional House Museum Tel. 053 943 626
 
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2562 • การดู 63 ครั้ง
 
ย้อนกลับ