ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE

ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE ที่เข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาและความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER CONFERENCE
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2562 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ