ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
ตามที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามรายชื่อดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file190315010317.pdf

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2562 • การดู 28 ครั้ง
 
ย้อนกลับ