พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ที่จักขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการจรรโลงพระพุทธศาสนา ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝ่ายหิน) วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
 
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2562 • การดู 128 ครั้ง
 
ย้อนกลับ