ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) ตามกำหนดการดังนี้ 06.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ และสามเณร ณ วัดฝายหิน 06.30 น. พระสงฆ์ สามเณร ผู้บริหาร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี ถนนสายวัฒนธรรม 06.45 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - สมาทานเบญจศีล - กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา - พิธีตักบาตร (พระสงฆ์ 108 รูป) 08.00 น. - เสร็จพิธี
 
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 • การดู 136 ครั้ง
 
ย้อนกลับ