กิจกรรมร่มเย็นมาร์เก็ต

กิจกรรมร่มเย็นมาร์เก็ต
 
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม"ร่มเย็นมาร์เก็ต"เชิญชวนผู้สนใจมารู้จักกับสังคม ZERO WASTE โดยภายในงานมีโซนตลาด การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมWorkshop กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 • การดู 169 ครั้ง
 
ย้อนกลับ