ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”

ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting:  “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”
 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Dr.Joanne Hyppolite ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ของ National Museum of African American History and Culture เสวนาในหัวข้อ อาหารแอฟริกันอเมริกัน และคุณสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญอาหารล้านนา เสวนาในหัวข้ออาหารล้านนา พร้อมทั้งมีการสาธิตและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลิ้มรสอาหารแอฟริกันอเมริกัน อาทิ Southern collard greens ,Creole red rice and beans,Oxtail stew และ Pan baked cornbread และอาหารล้านนา อาทิแกงฮังเล ไส้อั่ว ส้าผัก และข้าวหนุกงา โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ -->https://goo.gl/5MgtX3
 
เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562 • การดู 81 ครั้ง
 
ย้อนกลับ