ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซมรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2562 • การดู 16 ครั้ง
 
ย้อนกลับ