พิธีมอบรางวัลบุคลากรเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบรางวัลบุคลากรเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ และนายปัญญา แก้วคำ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2562
 
เผยแพร่เมื่อ 9 มกราคม 2562 • การดู 89 ครั้ง
 
ย้อนกลับ