พิธีทำบุญสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

พิธีทำบุญสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 9 มกราคม 2562 • การดู 105 ครั้ง
 
ย้อนกลับ