พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562  (วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)
 
เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum would like to inform that The Museum will be closed between 31st December 2018- 1st January 2019 (New Year’s Eve and New Year’s Day) Thank You. Lanna Traditional House Museum The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University.
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562  (วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)
เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2561 • การดู 18 ครั้ง
 
ย้อนกลับ