ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University

ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University
ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University
ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University
ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University
เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2561 • การดู 10 ครั้ง
 
ย้อนกลับ