ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
 
*** ปิดรับสมัครรอบที่ 2 แล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ *** โครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา พร้อมทั้งศึกษาเยี่ยมชมรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โดยวิทยากร รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ และ อ.สนั่น ธรรมธิ ***** ปิดรับสมัครรอบที่ 2 แล้ว ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ***** ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ --> https://goo.gl/Lc7hg1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-943625 053-943637 ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร ได้ตามไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้!!
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file181214100143.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 • การดู 12 ครั้ง
 
ย้อนกลับ