## ปิดรับสมัครแล้ว ## ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดตัวหนังสือ“เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” และการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์

## ปิดรับสมัครแล้ว ## ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดตัวหนังสือ“เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” และการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดตัวหนังสือ“เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา” และการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น) ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ## ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนแล้ว ## สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ --> https://goo.gl/SUzucN หรือเว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943625 053-943637
 
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 • การดู 146 ครั้ง
 
ย้อนกลับ