ร่วมอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์

ร่วมอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายสนั่น ธรรมธิ และบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ ร่วมมอบพวงหรีดแสดงความอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์ ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
 
ร่วมอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์
ร่วมอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 • การดู 22 ครั้ง
 
ย้อนกลับ