ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา
 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กล่าวว่า ภายในงานจะมีการจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนาการจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางเครือข่ายชุมชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน รวมไปถึงการแสดงวิถีชีวิตจากกลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และมีการนำองค์ความรู้จากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจากม.แม่โจ้ ม.เทคโนโยีราชมงคล และม.ราชภัฎเชียงใหม่ โดยจะเน้นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมจะสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม งานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ประจำปี 2561 บุคคลทั่วไปคนละ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/P2uVBf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 943 625-26
 
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 • การดู 127 ครั้ง
 
ย้อนกลับ