พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561

 
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดฝายหิน
 
เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 • การดู 10 ครั้ง
 
ย้อนกลับ