พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา”

พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา”
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา” ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับจารีต ประเพณีงานศพเจ้าแผ่นดินของชาวลื้อและชาวล้านนา และส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและสิบสองปันนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาฯ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ขอบพระคุณรูปภาพจาก หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
 
เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 • การดู 119 ครั้ง
 
ย้อนกลับ