ร่วมแสดงความยินดีกับนายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์

 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2561 • การดู 112 ครั้ง
 
ย้อนกลับ