มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม

 
บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2561 • การดู 125 ครั้ง
 
ย้อนกลับ