ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน  พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือนเยือนผญา" เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่สร้างสีสันและมีชีวิตด้วยกิจกรรมจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนาการจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์การจัดแสดงการละเล่นพื้นเมือง ภูมิปัญญาล้านนา และกิจกรรมของชนเผ่า ชาติพันธุ์ล้านนา ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทใหญ่ จากหลากหลายกลุ่มเครือข่ายชุมชนที่ได้มาร่วมจัดงาน งานจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 - ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม 1.บุคคลทั่วไป อัตราคนละ 20 บาท 2.นักเรียน นักศึกษาและผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราคนละ 10 บาท 3.เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/P2uVBf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 943 625-26
 
เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 • การดู 346 ครั้ง
 
ย้อนกลับ