ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24
 
คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา สติ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท ) และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพค่าอาหารและน้ำปานะ ตามจิตศรัทธา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รับจำกัดจำนวน 60 คน) หรือโทรสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ 053-943625 053-943631 และ 053-943634 ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ตามไฟล์(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)ที่แนบมาด้านล่างนี้
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file181004040540.doc

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 • การดู 204 ครั้ง
 
ย้อนกลับ