ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำรงตำแหน่งSecond Secretary of Chines Embassy ที่ได้ให้เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ผู้แทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
 
ย้อนกลับ