ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2561 • การดู 103 ครั้ง
 
ย้อนกลับ